• ekskavaator

Tehtud tööd

Oleme olnud abiks järgmiste  tööde valmimisel:
 
Projekti Koigi mõisapark korrastustöödel
ekskavaatoriga kaevatööd + pinnaseveod
 
Kärevere-Jänese matkaraja valmimisel
ekskavaatoriga kaevatööd + pinnaseveod ja võsagiljotiini tööd
 
Emajõeäärse Kaia-maia arenduse kaevetöödel
ekskavaatoritega kaevatööd + pinnaseveod
 
Haage paisjärve setetest puhastamisel
ekskavaatoriga kaevatööd + pinnaseveod
 
Vorbuse küla elamurajoonile joogivee ja kanalisatsioonitrasside rajamisel
ekskavaatoriga kaevatööd + pinnaseveod
 
Ilmatsalu paisjärve setetest puhastamisel
ekskavaatoritega kaevatööd + pinnaseveod
 
Rahinge paisjärve renoveerimistöödel
ekskavaatoritega kaevatööd + pinnaseveod
 
Lisaks eelpool nimetatule oleme teostanud veel
rohkelt suuremaid ja väiksemaid  samalaadseid töid.