• ekskavaator

Tiikide kaevamine ja puhastamine

Tiikide kaevamine ja puhastamine
Tiikide kaevamine ja tiikide puhastamine on olnud üheks meie tegevusalaks juba üle kümne aasta. Ilusa tiigi saldus on tellija ja teostaja vaheline koostöö. Tiigi kaevamisel planeerime enamasti väljakaevatava pinnase tiigi ümbrusesse laiali. Kitsamate tingimuste korral oleme teinud ka väikse mäe, mida saavad näiteks lapsed talvel edukalt kelgumäena kasutada. On olnud ka kohti  kus oleme kogu pinnase kalluriga ära vedanud või teisaldanud kaugemale. Tiigi puhastamisel oleks mõistlik tiigil vesi maha lasta või tühjaks pumbata . Siis saame aasatega tekkinud  muda ja heinad täielikult kätte ja tulemus saab hea. Tiigi puhastamiseks on vajalik ka tehnikaga juurdepääs. 
Tiigi kaevamine ja tiigi puhastamine on sellised  tööd mille hind saab selgeks kui oleme käinud  kohapeal.
Tuleme meeleldi kohale, hindame olukorra, anname nõu ja teeme teile hinnapakkumise!
Kraavide kaevamine
Kraavide puhastamine
Kändude juurimine
Võsalõikus saagide ja võsagiljotiiniga
Teede ja parklate ehitus
Haljastus
Pika noolega ekskavaator